t e a r d r o p s

Any questions?Next pageArchive

Anonymous said: czym jest ludzka słabość?

To jest chyba najpaskudniejsze, co niszczy Twoją niezależność.  

"Whenever something terrible happens in my life I just look at the sky, it’s still there"

- Yoko Ono

(Source: lazybonesillustrations, via fleurdemeth)